Pracovně-lékařské služby

Smluvním partnerům poskytujeme pracovně-lékařské služby (PLS), za úplatu dle ceníku

Pokud se chcete stát naším partnerem, kontaktujte prosím MUDr. Bartákovou (bartakova@ordinace-obranska.cz). Vzor Smlouvy o poskytování PLS si můžete stáhnout.

V případě, že jste náš pacient a spadáte v kategorizaci práce dle pracovních rizik do kategorie I., je možné vystavit posudek o pracovní způsobilosti v našem zařízení (Vašeho ošetřujícího praktického lékaře).

Od ledna 2023 má nově zaměstnavatel možnost mít v kategorii I. periodické pracovní prohlídky dobrovolné, vstupní prohlídka je dále povinná pro všechny kategorie.

Nově se má dohled provádět na pracovištích nejméně jednou za tři roky, jde-li o rizikové práce (kategorie 2R, 3 a 4 podle zákona o ochraně veřejného zdraví anebo jde-li o profesní riziko).
U kategorii 1 a 2 se dohled provádí pouze, pokud tak zaměstnavatel stanoví nebo si dohled vyžádá sám poskytovatel pracovnělékařských služeb. Je vhodné si předem stanovit periodicitu provádění dohledu, ideálně interním předpisem zaměstnavatele.