Dispenzární péče

Účelem dispenzární péče je aktivní a dlouhodobé sledování zdravotního stavu pacienta ohroženého nebo trpícího nemocí nebo zhoršením zdravotního stavu, u kterého lze podle vývoje nemoci důvodně předpokládat takovou změnu zdravotního stavu, jejíž včasné zjištění může zásadním způsobem ovlivnit další léčbu a vývoj nemoci.


V naší ordinaci dispenzarizujeme pacienty s diagnózou:

Hypertenze

KategorieSystolický tlakDiastolický tlak
Optimální< 120< 80
Normální120 – 12980 – 84
Vysoký normální130 – 13985 – 89
Mírná hypertenze140 – 15990 – 99
Středně závažná hypertenze160 – 179100 – 109
Závažná hypertenze> 180> 110

Dyslipidemie

ParametrNormální hodnotaZvýšené rizikoVysoké riziko
Celkový cholesterol3,9 – 5,25,2 – 6,2> 6,2
HDL cholesterol> 1,2< 0,9 
LDL cholesterol< 3,43,4 – 4,1> 4,1

Obezita

BMIKategorieZdravotní riziko
18,5 – 24,9normální rozmezíminimální
25 – 29,9nadváhanízké
30 – 34,9obezita 1. stupněvysoké
35 – 39,9obezita 2. stupněvysoké
> 40obezita 3. stupněvelmi vysoké

Nekomplikovaný diabetes mellitus II. typu

Glykémiekaždá kontrola (1x za 3 měsíce)
Hmotnost či BMIkaždá kontrola
Krevní tlakkaždá kontrola
Inspekce dolních končetinkaždá kontrola
HbA1c1x za 3 měsíce do kompenzace DM, poté 1x za 6 měsíců
Moč bakteriologicky1x za 6 měsíců
Sérové lipidy1x za 6 měsíců při léčbě, 1x za 2 roky při normálních hodnotách
Na, K, Cl, kreatinin, kyselina močová1x za rok
Albuminurie1x za rok (při pozitivitě 2x opakovaná)
Moč chemicky1x za rok
Oční vyšetření1x za rok
Interní vyšetření1x za rok
EKG1x za rok
Orientační neurologické vyšetření1x za rok
TSHpři podezření na thyreopatii