Preventivní prohlídka

V 18 letech, resp. nejpozději při dovršení 19 let se musí každý zaregistrovat u praktického lékaře pro dospělé. Máte nárok na preventivní prohlídku u praktického lékaře jednou za 2 roky (po uplynutí 23 měsíců). Měl by ji absolvovat každý člověk, i když nemá vůbec žádné zdravotní problémy. Nezapomeňte se na preventivní prohlídku předem objednat, aby vám lékař mohl případně dát žádanku k odběru krve nebo pro další stanovená vyšetření. Budete muset přinést vzorek moči.

Preventivní prohlídka je celkovým vyšetřením a její součástí je vždy doplnění pacientovy anamnézy. U rodinné anamnézy je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních, plicních a nádorových onemocnění, poruchy metabolismu tuků, hypertenze či diabetu.

V ordinaci Vám provedeme fyzikální vyšetření (poklepem a poslechem vyšetří srdce a plíce, pohmatem štítnou žlázu, zkontroluje stav žil a tepen na dolních končetinách atd.), změříme krevní tlak a zjistíme index tělesné hmotnosti (BMI). Také orientačně vyšetříme zrak a sluch a zkontrolujeme stav očkování, mj. proti tetanu. Součástí preventivní prohlídky je vyšetření moči.

Součástí prohlídky je v rámci onkologické prevence zhodnocení rizik z hlediska rodinné, pracovní i osobní anamnézy. Dále se dělá vyšetření kůže, u zjištěného podezření na riziko je také vhodné vyšetření per rectum (konečníkem). U mužů je při pozitivní rodinné anamnéze vhodné provádět klinické vyšetření varlat a poučit je o samovyšetřování. Ženám od 25 let, které mají v rodině výskyt zhoubného nádoru prsu nebo mají jiné rizikové faktory, je vhodné provést klinické vyšetření prsů a poučit je o samovyšetřování.

Součástí preventivní prohlídky je též kontrola a zhodnocení výsledků předepsaných preventivních vyšetření. Jedná se zejména o vyšetření EKG, laboratorní vyšetření koncentrace cholesterolu a triacylglycerolů v krvi a laboratorní vyšetření glykémie.

Praktický lékař se stará i o screeningová vyšetření pro prevenci rakoviny. Ženám má předat doporučení k provedení mamografie (od 45 let 1x za 2 roky) a ženám i mužům má zajistit screening karcinomu tlustého střeva a konečníku (stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem 1x za rok od 50 let a 1x za 2 roky od 55 let, nebo screeningová kolonoskopie jednou za 10 let). Tatáž vyšetření ale může ženám provést, resp. dát jim na ně doporučení i gynekolog, a proto je praktický lékař nezajišťuje, pokud má k dispozici výsledky.

Nově od r. 2022 lze kuřáky, kteří budou mít zájem a spadají do kategorie 55-74 let + vykouřených minimálně 20 krabičkoroků, odeslat na speciální plicní vyšetření s CT.

Nově od r. 2023 probíhá screening na osteoporozu – ženy po menopauze do 59 let a muži mezi 65-69 lety by měli být vyšetřeni dotazníkem FRAX na riziko osteoporozy, ti se zjištěným rizikem a dále pak všichni po této věkové hranici by měli být odesláni na denzitometrii ke zjištění hustoty kostí.

Podle zákona o zdravotním pojištění je pacient/pojištěnec NA VYZVÁNÍ povinen podrobit se preventivní prohlídce (například pokud požaduje nějaká potvrzení, posudky, výpisy z dokumentace a posledních 2 letech neabsolvoval preventivní prohlídku).