Tlakový holter

Neboli 24hodinové měření tlaku. Jedná se o vyšetřovací metodu, která umožňuje zaznamenávání tlaku v určitých stanovených intervalech v průběhu celého dne i noci. Vyšetření se obvykle provádí buď k upřesnění diagnózy vysokého krevního tlaku, před eventuálním nasazením medikace či v diferenciální diagnostické rozvaze (zda pacientovy obtíže nemohou byt vysokým tlakem způsobeny) anebo k posuzování účinnosti léčby v jejím průběhu či účinnosti nefarmakologických opatření před jejím nasazením. Vysoký krevní tlak je v mnoha ohledech nemoc, která NEBOLÍ, její přítomnost pacient velmi často, stejné jako její nedostatečnou či neúčinnou léčbu, vůbec na sobě nepozoruje. O to závažnější důsledky a následky může mít.

Důsledná 24hodinová kontrola krevného tlaku je naprosto nezbytným předpokladem minimalizace rizik, které s sebou hypertenze nese. Ne každý preparát, či jejich kombinace, dosahuje stabilní účinnosti celých 24 hodin. Nemusí docházek k fyziologickému poklesu tlaku v nočních hodinách nebo může naopak tlak v tomto kritickém období nepozorovaně narůstat. Pro rizikového pacienta může být tato skutečnost dokonce život ohrožující. Není spolehlivější metody pro odhalení tohoto stavu než tlakový Holter.

Tlakové vyšetření podle Holtera měří tlak nezávisle na pacientově vědomí. Toho se využívá k odlišení psychicky podmíněných vyšších hodnot krevního tlaku (stres) od skutečné hypertenze (vyššího krevního tlaku) – tzv. white coat syndrom – syndrom bílého pláště.

Pro Vás bude vyšetření znamenat přiložení manžety na paži, manžeta je kabelem spojena s přístrojem velikostí a vahou odpovídající zhruba většímu mobilnímu telefonu. Ten je zavěšen přes rameno, případně na pásek – proto je vhodné přijít na vyšetření ve volnějším oblečení. Přístroj měří krevní tlak po celou dobu v pravidelných, většinou 30minutových intervalech. Nafukování manžety je poměrně tiché, ale přesto doporučujeme neplánovat na den vyšetření důležitá jednání nebo společenské akce (divadlo, koncerty vážné hudby). Je třeba se také vyhnout aktivitám, při nichž by mohlo dojít k poškození přístroje (práce s těžkými břemeny, plavání, bojové sporty atd.). Vzhledem k ceně přístroje, odpovídající zhruba 50.000 Kč, budete požádáni o podepsání převzetí přístroje. Na druhý den vraťte prosím přístroj včas dle pokynů (zpravidla do 9 hodin) jako laskavost k dalšímu pacientovi.

Nález bude přenesen na počítač a vyhodnocen. Pacient bude seznámen s výsledkem a z něj plynoucích závěrů pro nefarmakologická opatření (dieta, redukce váhy, omezení solení, pohyb…) či úpravy již zavedené léčby případně její nasazení.

Před vyšetřením není nutná žádná zvláštní příprava, je nutné pouze dbát na to, aby se přístroj nepoškodil (např. není možné koupání s přístrojem). Jediným omezením je možné nepohodlí z důvodu nasazeného přístroje – manžeta na paži a uchycení v pase (viz. obrázek).

K VYŠETŘENÍ SI PROSÍM PŘINESTE DVĚ FUNKČNÍ PLNĚ NABITÉ AA BATERIE (v případě vybití v průběhu monitorace lze baterie vyměnit i během dne, přístroj bude fungovat dál, že jsou baterky vybité, poznáte tak, že přístroj neměří v pravidelných intervalech).