Ceník

Sazebník zdravotní péče poskytované za úhradu 2023

t.j. lékařská vyšetření a potvrzení prováděná a vystavená ve vlastním zájmu a na žádost pacienta, zaměstnavatele nebo jiné instituce, podle Vyhl. MZd č. 467/92 Sb. a vyhl. MZd č. 155/93Sb přesahující rozsah potřebné zdravotní péče podle zákona o všeobecném zdravotním pojištění a tudíž nehrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění.

1. Vyšetření zdravotního stavu, včetně vyplnění příslušného tiskopisu, pro účely zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla nebo lodi 600,-

2. Kontrolní vyšetření a potvrzení řidičského oprávnění nebo prodloužení řidičského oprávnění (senioři) 350,-

3. Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel – profesionální 750,-

4. Vstupní i kontrolní lékařské vyšetření a potvrzení žádosti o držení střelné zbraně 700,-

5. Výpis ze zdravotní dokumentace pro lékaře PLS 350,-

6. Potravinářský průkaz 300,-

7. Vstupní, periodická, výstupní prohlídka pro zaměstnavatele (kategorie 1) 850,-

8. Prohlídka pro letní a jiné dětské tábory 100,-

9. Prohlídka pro vstup na školu, sportovní akce, pro zahraniční praxe studentů a další zvláštní požadavky občanů a institucí 200,-

10. Lékařské vyšetření a potvrzení profesní kvalifikace/svářečské kurzy, kurzy řízení atd. 400,-

11. Vyšetření hasiče, člena JSDH 600,-

12. Vyšetření a sepsání návrhu žadatele o umístění do domova důchodců nebo jiného sociálního zařízení 200,-

13. Lékařské vyšetření a sepsání návrhu na lázně – samoplátce 200,-

14. Potvrzení a výpis z dokumentace před výjezdem do zahraničí (ev. anglicky) od 600,-

15. Vystavení duplikátu při ztrátě zdravotních dokladů (pracovní neschopnost, průkaz o trvání pracovní neschopnosti, zpětné vystavení PN, potvrzení ŘP) 100,-

16. Potvrzení pro úřad práce o zdravotní způsobilosti 200,-

17. Očkování či aplikace jiného léčiva na žádost pacienta – jedna aplikace 250,-

18. Neakutní vyšetření registrovaného pacienta mimo ordinační dobu na vlastní žádost 600,-

19. Tel. konzultace registrovaného pacienta mimo ordinační dobu 250,-

20. Školení první pomoci pro firmy a organizace 3000,-

21.Vystavení lékařské zprávy z dokumentace pro komerční pojištění 400,-

22. Posudek o bolestném dle Vyhl. 267/2015 (podle admin. náročnosti) od 500,-

23. Posudek o ztížení společenského uplatnění dle Vyhl. 267/2015 – individuální – podle administrativní náročnosti od 500,-

24. Podrobný výpis z dokumentace pro uzavření komerčního pojištění 600,-

25. TK Holter (24hodinové měření krevního tlaku) na vlastní žádost 350,-

26. test na OKULTNÍ KRVÁCENÍ ze stolice (OK test) na vlastní žádost 350,-

27. TEJPOVÁNÍ:

1) aplikace tejpu 100,- za malý tejp (rameno, šíje, loket, bedra)

2) aplikace tejpu 150,- za velký tejp (koleno, kotník, lymfatické tejpy)

+ 10,- / 10 cm pásky

Registrovaní pacienti mají slevu při indikaci lékařem – platí pouze délku pásky

28. Neakutní vyšetření NEREGISTROVANÉHO pacienta na vlastní žádost v ordinační době 600,-

(neplatí pro zástupy)

29. laboratorní odběry na vlastní žádost, kde není indikace lékaře – dle ceníku laboratoře + 100,- za 1 odběr

30. Předoperační vyšetření na vlastní žádost pacienta 600,-

31. Kopírování odborných zpráv či tisk dokumentů 5,- / 1 strana

32. Nedostavení se na objednané vyšetření bez omluvy – poplatek jako kompenzace ušlého času 200,-

33. Měření skladby těla přístrojem OMRON Body Composition Monitor – 250,- pro naše registrované pacienty (850,- pro neregistrované)

34. Rouška 20,-

35. Trakce, manuální náprava blokace zad, žeber 250,-

36. Ag covid test, Strep test na vlastní žádost 200,-

37. Náustek na spirometrii – příspěvek 30,-

38. Vyšetření glykémie proužkem v ordinaci – příspěvek 30,-

39. Vyšetření CRP v ordinaci – příspěvek 30,-

40. Vyšetření INR v ordinaci – příspěvek 30,-

41. Streptest (vyšetření Streptokoka) v ordinaci – příspěvek 30,-

42. Vyšetření původce močové infekce v ordinaci – příspěvek 30,-

43. Vyšetření glykovaného hemoglobinu v ordinaci – příspěvek 30,-

44. Vyšetření Ag covid testu v ordinaci – příspěvek 30,-

Ceník pracovně-lékařských služeb 2023

Vstupní, periodická, mimořádná, výstupní lékařská prohlídka

Kategorie 1 a 2: lékařská prohlídka, včetně vyhotovení lékařského posudku 850,-

Kategorie 2 riziková, kategorie 3: lékařská prohlídka, včetně vyhotovení lékařského posudku 1000,-

Kategorie 4: lékařská prohlídka, včetně vyhotovení lékařského posudku – dohodou

Cizojazyční zaměstnanci (mluvící anglicky nebo s překladatelem) – od 1500,- dle náročnosti a kategorie

Lékařský dohled

Vykonání pravidelného dohledu na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci – 1000,- /hod ( + náklady na dopravu)

Školení první pomoci 3000,-

Další úkony

Úkony neuvedené shora v budou odměňovány hodinovou sazbou ve výši 1000,- / za 1 hod, případně se řídí smluvními podmínkami.