Ceník

Sazebník zdravotní péče poskytované za úhradu 2022

t.j. lékařská vyšetření a potvrzení prováděná a vystavená ve vlastním zájmu a na žádost pacienta, zaměstnavatele nebo jiné instituce, podle Vyhl. MZd č. 467/92 Sb. a vyhl. MZd č. 155/93Sb přesahující rozsah potřebné zdravotní péče podle zákona o všeobecném zdravotním pojištění a tudíž nehrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění.

1. Vyšetření zdravotního stavu, včetně vyplnění příslušného tiskopisu, pro účely zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla 600,-

2. Kontrolní vyšetření a potvrzení řidičského oprávnění nebo prodloužení řidičského oprávnění 350,-

3. Posudek o zdravotní způsobilosti, k řízení motorových vozidel – profesionální 750,-

4. Vstupní lékařské vyšetření a potvrzení žádosti o držení střelné zbraně 600,-

5. Kontrolní lékařské vyšetření a potvrzení žádosti o prodloužení povolení držení střelné zbraně 300,-

6. Výpis ze zdravotní dokumentace pro lékaře PLS 300,-

7. Vstupní prohlídka pro zaměstnavatele (kategorie 1) 600,-

8. Periodická, výstupní prohlídka pro zaměstnavatele (kategorie 1) 500,-

9. Prohlídka pro sportovní akce 200,-

10. Prohlídka pro letní a jiné dětské tábory 100,-

11. Prohlídka pro vstup na školu, pro zahraniční praxe studentů a další zvláštní požadavky občanů a institucí 200,-

12. Lékařské vyšetření a potvrzení profesní kvalifikace/svářečské kurzy, potravinářské průkazy, kurzy řízení 350,-

13. Vyšetření hasiče, člena JSDH 400,-

14. Vyšetření a sepsání návrhu žadatele o umístění do domova důchodců nebo jiného sociálního zařízení 200,-

15. Lékařské vyšetření a sepsání návrhu na lázně – samoplátce 200,-

16. Potvrzení rekondičních pobytů 250,-

17. Potvrzení o zavedení pečovatelské služby 100,-

18. Výpis tiskopisu oznámení úrazu 250,-

19. Potvrzení a výpis z dokumentace před výjezdem do zahraničí (ev. anglicky) od 500,-

20. Vystavení duplikátu při ztrátě zdravotních dokladů (pracovní neschopnost, průkaz o trvání pracovní neschopnosti, zpětné vystavení PN, potvrzení ŘP) 70,-

21. Potvrzení pro úřad práce o zdravotní způsobilosti 200,-

22. Očkování či aplikace jiného léčiva na žádost pacienta – jedna aplikace 250,-

23. Neakutní vyšetření registrovaného pacienta mimo ordinační dobu na vlastní žádost 600,-

24. Tel. konzultace registrovaného pacienta mimo ordinační dobu 250,-

25. Školení první pomoci pro firmy a organizace 3000,-

26.Vystavení lékařské zprávy z dokumentace pro komerční pojištění 300,-

27. Posudek o bolestném dle Vyhl. 267/2015 (podle admn. náročnosti) od 350,-

28. Posudek o ztížení společenského uplatnění dle Vyhl. 267/2015 – individuální – podle administrativní náročnosti, od 300,-

29. Podrobný výpis z dokumentace pro uzavření komerčního pojištění 500,-

30. TK Holter (24hodinové měření krevního tlaku) na vlastní žádost 350,-

31. Vyšetření glykémie proužkem v ordinaci 30,-

32. Vyšetření CRP v ordinaci 30,-

33. Vyšetření INR v ordinaci 30,-

34. Streptest (vyšetření přítomnosti Streptokoka) v ordinaci 30,-

35. Vyšetření původce močové infekce v ordinaci 30,-

36. test na OKULTNÍ KRVÁCENÍ ze stolice (OK test) na vlastní žádost 350,-

37. TEJPOVÁNÍ:

1) aplikace tejpu 100,- za malý tejp (rameno, šíje, loket, bedra)

2) aplikace tejpu 150,- za velký tejp (koleno, kotník, lymfatické tejpy)

+ 10,- / 10 cm pásky

Registrovaní pacienti mají slevu při indikaci lékařem – platí pouze délku pásky

38. Neakutní vyšetření NEREGISTROVANÉHO pacienta na vlastní žádost v ordinační době 600,-

(neplatí pro zástupy)

39. laboratorní odběry na vlastní žádost, kde není indikace lékaře – dle ceníku laboratoře + 100,- za 1 odběr

40. Předoperační vyšetření na vlastní žádost pacienta – 600,-

41. Kopírování odborných zpráv či tisk dokumentů 5,- / 1 strana

42. Nedostavení se na objednané vyšetření bez omluvy – poplatek jako kompenzace ušlého času 200,-

43. Měření skladby těla přístrojem OMRON Body Composition Monitor – 250,- pro naše registrované pacienty (850,- pro neregistrované)

44. Rouška – 20,-

45. Náustek na spirometrii – 30,-

Ceník pracovně-lékařských služeb 2022

Vstupní lékařská prohlídka

Kategorie 1 a 2: Vstupní lékařská prohlídka, včetně vyhotovení lékařského posudku – 600,-

Kategorie 2 riziková, kategorie 3: Vstupní lékařská prohlídka, včetně vyhotovení lékařského posudku – 650,-

Kategorie 4: Vstupní lékařská prohlídka, včetně vyhotovení lékařského posudku – dohodou

Periodická prohlídka

Kategorie 1, 2: Periodická prohlídka, včetně vyhotovení lékařského posudku – 500,-

Kategorie 2 riziková, kategorie 3: Periodická prohlídka, včetně vyhotovení lékařského posudku – 600,-

Kategorie 4: Periodická lékařská prohlídka, včetně vyhotovení lékařského posudku – dohodou

Mimořádná prohlídka

Kategorie 1, 2: Mimořádná prohlídka, včetně vyhotovení lékařského posudku – 500,-

Kategorie 2 riziková, kategorie 3: Mimořádná prohlídka, včetně vyhotovení lékařského posudku – 600,-

Kategorie 4: Mimořádná lékařská prohlídka, včetně vyhotovení lékařského posudku – dohodou

Výstupní lékařská prohlídka

Kategorie 1, 2: Výstupní lékařská prohlídka – 500,-

Kategorie 2 riziková, kategorie 3: Výstupní lékařská prohlídka – 600,-

Kategorie 4: Výstupní lékařská prohlídka, včetně vyhotovení lékařského posudku – dohodou

Lékařský dohled

Vykonání pravidelného dohledu na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci – 1000,- /hod ( + náklady na dopravu)

Školení první pomoci 3000,-

Další úkony

Úkony neuvedené shora v budou odměňovány hodinovou sazbou ve výši 1000,- / za 1 hod, případně se řídí smluvními podmínkami.